Mobila applikationer med Android: Hemtentamen 2017-05-06

Det här är hemtentan som går lördag 6 maj 2017 i kursen Mobila applikationer med Android. Ansvarig lärare är Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), telefon 070-73 47 013.

Instruktioner

  1. Skriv och provkör programmet som beskrivs i uppgiften, och skicka sen in det färdiga programmet till mig (thomas.padron-mccarthy@oru.se) inom 24 timmar, dvs senast klockan 08:00 på söndagen.
  2. Obs! Det har varit mycket problem med mailen på sistone. Om du inte vet att det fungerar att skicka arkivbilagor från ditt e-postkonto, kan det vara bättre att skicka in bilagan via Blackboard. Skicka gärna ett kort vanligt e-brev också och berätta att svaret finns i Blackboard. Man kan också använda någon lagringstjänst, som Google Drive.
  3. Uppgiften ska lösas enskilt, dvs inga grupper av två eller flera studenter.
  4. Du får använda dator, böcker och vilka andra hjälpmedel som helst, men du får inte samarbeta eller fråga någon (utom mig). Exempelvis är det tillåtet att söka och läsa på webbplatser som Stack Overflow, men inte att ställa egna frågor.
  5. Om du behöver fråga något, så kontakta gärna mig. Det är nog bäst att ringa eller SMS:a, för jag kommer kanske inte att sitta vid datorn.
  6. Packa ihop hela katalogen med applikationen i en Zip-fil, och skicka den som en bilaga. (Även rar- och tar-filer fungerar.) APK-filen (Androids kompilerade installationsfil) ska vara med.
  7. Om du inte senast under måndagen får e-post från mig med en bekräftelse på att du skickat in uppgiften, bör du kontakta mig, enklast genom att ringa eller SMS:a mig (ifall det är e-posten som inte fungerar). Tänk på att en del mailtjänster (särskilt Hotmail.com, Outlook.com, Live.com) ibland kastar bort brev med bilagor, utan att meddela det.
  8. Godkänt resultat på den här hemtentan ger betyget G på teoridelen av kursen. För att få hela kursen godkänd krävs dessutom godkända inlämningsuppgifter.

Uppgiften

James Bond, spionen som är känd från en serie dokumentärfilmer, behöver hjälp i sitt arbete. Även om en del av hans arbetsdag går åt till biljakter, eldstrider, kasinospel och liknande, är den huvudsakliga uppgiften för en spion just att spionera, dvs samla information.

hemtentan 16 januari 2016 hjälpte studenterna James Bond med att skriva en enkel app så han kunde räkna bland annat ryska spioner. Den gången behövde inget skickas till någon server, utan alla data sparades i appen, och James Bond fick själv rapportera till högkvarteret vilka data han samlat ihop.

Nu ska James på ett farligare uppdrag, och han behöver en mer avancerad Android-app. Varje år i maj är det en stor militärparad på Röda Torget i Moskva. Här är en bild från förra årets parad, då man bland annat visade upp den nya ryska stridsvagnen T-14 Armata:

Paraden 2016

2017 års parad går nu på tisdag, 9 maj, och James har i uppdrag att gömma sig där och räkna hur många exemplar av Armata-vagnen som rullar förbi. Eftersom han befinner sig mitt i Moskva är uppdraget mycket farligt, och han kan när som helst bli upptäckt och infångad. Därför måste antalet vagnar skickas till en server, så informationen inte går förlorad.

Vi återanvänder chat-servern från inlämningsuppgift 4, som MI5 (den brittiska underrättelsetjänsten) får logga in på för att få James meddelanden.

Här är ett enkelt exempel på hur appen kan se ut. Textfältet som anger antalet räknade men ännu ej skickade vagnar är frivilligt.

Appen

Krav


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 5 maj 2017