Mobila applikationer med Android: Hemtentamen 2017-02-18

Det här är hemtentan som går lördag 18 februari 2017 i kursen Mobila applikationer med Android. Ansvarig lärare är Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), telefon 070-73 47 013.

Instruktioner

  1. Skriv och provkör programmet som beskrivs i uppgiften, och skicka sen in det färdiga programmet till mig (thomas.padron-mccarthy@oru.se) inom 24 timmar, dvs senast klockan 08:00 på söndagen.
  2. Obs! Det har varit mycket problem med mailen på sistone. Om du inte vet att det fungerar att skicka arkivbilagor från ditt e-postkonto, kan det vara bättre att skicka in bilagan via Blackboard. Skicka gärna ett kort vanligt e-brev också och berätta att svaret finns i Blackboard. Man kan också använda någon lagringstjänst, som Google Drive.
  3. Uppgiften ska lösas enskilt, dvs inga grupper av två eller flera studenter.
  4. Du får använda dator, böcker och vilka andra hjälpmedel som helst, men du får inte samarbeta eller fråga någon (utom mig). Exempelvis är det tillåtet att söka och läsa på webbplatser som Stack Overflow, men inte att ställa egna frågor.
  5. Om du behöver fråga något, så kontakta gärna mig. Det är nog bäst att ringa eller SMS:a, för jag kommer kanske inte att sitta vid datorn.
  6. Packa ihop hela katalogen med applikationen i en Zip-fil, och skicka den som en bilaga. (Även rar- och tar-filer fungerar.) APK-filen (Androids kompilerade installationsfil) ska vara med.
  7. Om du inte senast under måndagen får e-post från mig med en bekräftelse på att du skickat in uppgiften, bör du kontakta mig, enklast genom att ringa eller SMS:a mig (ifall det är e-posten som inte fungerar). Tänk på att en del mailtjänster (särskilt Hotmail.com, Outlook.com, Live.com) ibland kastar bort brev med bilagor, utan att meddela det.
  8. Godkänt resultat på den här hemtentan ger betyget G på teoridelen av kursen. För att få hela kursen godkänd krävs dessutom godkända inlämningsuppgifter.

Uppgiften

En golfbil är ett litet fordon som man använder för att undvika att få motion när man spelar golf:

En golfbil

En golfklubb i närheten har fem golfbilar, som de lånar ut till dem som spelar golf på klubbens golfbana. För att hålla reda på vilka bilar som för tillfället är utlånade, lediga och trasiga, har vaktmästaren en app:

Förslag på applikation

Tyvärr är appen, som kanske syns, gjord för en Windows-handdator. Vaktmästarens Windows-handdator har nu blivit utsedd till fornminne och ska in på museum, så därför behöver vi en ny app, den här gången för Android.

Skriv alltså en Android-app som kan hjälpa golfklubben att hålla reda på sina golfbilar! Den behöver inte se ut som den gamla Windows-appen, men det ska gå att hålla reda på de fem golfbilarna, och man ska kunna ange för varje golfbil om den är utlånad, ledig eller trasig.

Vaktmästaren påminner särskilt om att en vanlig textanteckning inte duger för att hålla reda på golfbilarna. Från början, innan golfklubben skaffade sig Windows-appen, antecknade vaktmästaren bara i ett textdokument vilka bilar som fanns var. Men i ett textdokument kan man skriva vad som helst, och i den stressade situationen på golfbanan rörde han ibland till det:

Textdokumentet: Kaos!

Då måste han gå ut och inventera golfbilarna för hand. Det ska inte gå att röra till det som i ett textdokument!

Krav som finns på programmet:


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 17 februari 2017