Mobila applikationer med Android: Hemtentamen 2016-12-17

Det här är hemtentan som går lördag 17 december 2016 i kursen Mobila applikationer med Android. Ansvarig lärare är Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), telefon 070-73 47 013.

Instruktioner

  1. Skriv och provkör programmet som beskrivs i uppgiften, och skicka sen in det färdiga programmet till mig (thomas.padron-mccarthy@oru.se) inom 24 timmar, dvs senast klockan 08:00 på söndagen.
  2. Obs! Det har varit mycket problem med mailen på sistone. Om du inte vet att det fungerar att skicka arkivbilagor från ditt e-postkonto, kan det vara bättre att skicka in bilagan via Blackboard. Skicka gärna ett kort vanligt e-brev också och berätta att svaret finns i Blackboard.
  3. Uppgiften ska lösas enskilt, dvs inga grupper av två eller flera studenter.
  4. Du får använda dator, böcker och vilka andra hjälpmedel som helst, men du får inte samarbeta eller fråga någon (utom mig). Exempelvis är det tillåtet att söka och läsa på webbplatser som Stack Overflow, men inte att ställa egna frågor.
  5. Om du behöver fråga något, så kontakta gärna mig. Det är nog bäst att ringa eller SMS:a, för jag kommer kanske inte att sitta vid datorn.
  6. Packa ihop hela katalogen med applikationen i en Zip-fil, och skicka den som en bilaga. (Även rar- och tar-filer fungerar.) APK-filen (Androids kompilerade installationsfil) ska vara med.
  7. Om du inte senast under måndagen får e-post från mig med en bekräftelse på att du skickat in uppgiften, bör du kontakta mig, enklast genom att ringa eller SMS:a mig (ifall det är e-posten som inte fungerar). Tänk på att en del mailtjänster (särskilt Hotmail.com, Outlook.com, Live.com) ibland kastar bort brev med bilagor, utan att meddela det.
  8. Godkänt resultat på den här hemtentan ger betyget G på teoridelen av kursen. För att få hela kursen godkänd krävs dessutom godkända inlämningsuppgifter.

Uppgiften

Skriv ett program som kan användas i sjukvården för att hålla reda på patienter med den nya, farliga sjukdomen leopardinfluensa.

Det ska gå att mata in nya patienter, med personnummer och namn. Det ska också gå att inspektera patienterna, och se deras uppgifter (enligt ovan) och tillstånd (enligt nedan), men man behöver inte kunna ta bort eller redigera patienter som är inlagda (förutom att ändra deras tillstånd).

Varje patient befinner sig i ett av tre tillstånd: mottaglig, sjuk och immun. Följande knappar ska finnas för att ändra tillståndet på patienterna:

Nya patienter är från början mottagliga.

Övriga krav som finns på programmet:


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 16 december 2016