Mobila applikationer med Android: Hemtentamen 2015-08-22

Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), telefon 070-73 47 013.

Instruktioner

  1. Skriv och provkör programmet som beskrivs i uppgiften, och skicka sen in det färdiga programmet till mig (thomas.padron-mccarthy@oru.se) inom 24 timmar, dvs senast klockan 08:00 på söndagen.
  2. Uppgiften ska lösas enskilt, dvs inga grupper av två eller flera studenter.
  3. Du får använda dator, böcker och vilka andra hjälpmedel som helst, men du får inte samarbeta eller fråga någon (utom mig). Exempelvis är det tillåtet att söka och läsa på webbplatser som Stack Overflow, men inte att ställa egna frågor.
  4. Om du behöver fråga något, så kontakta gärna mig. Det är nog bäst att ringa eller SMS:a, för jag kommer kanske inte att sitta vid datorn.
  5. Packa ihop hela katalogen med applikationen i en Zip-fil, och skicka den som en bilaga. (Även rar- och tar-filer fungerar.) APK-filen (Androids kompilerade installationsfil) ska vara med. Men döp först om Zip-filen från nånting.zip till exempelvis nånting.info (inte nånting.txt) för att överlista överambitiösa virusfilter.
  6. Om du inte senast under måndagen får e-post från mig med en bekräftelse på att du skickat in uppgiften, bör du kontakta mig, enklast genom att ringa eller SMS:a mig (ifall det är e-posten som inte fungerar).
  7. Godkänt resultat på den här hemtentan ger betyget G på teoridelen av kursen. För att få hela kursen godkänd krävs dessutom godkända inlämningsuppgifter.

Uppgiften

Tidigare fanns det en webbplats där man kunde se hur många gånger ordet "super" förekom på aftonbladets förstasida på webben. (Just nu är det två gånger, i rubrikerna "Så stoppas de superrika" och "Gå 2 för 1 på Allsvenskan och Superettan med Plus!".)

Eftersom den webbplatsen inte verkar finnas kvar, ska vi i stället göra en Android-app. Appen ska hämta Aftonbladets startsida, räkna hur många gånger "super" förekommer, och skriva ut antalet.

Ett enkelt sätt att hämta en webbsida är att koppla upp sig (med en socket) mot port 80 på webbservern. Sen kan man hämta webbsidan genom att skicka textkommandot "GET /" (utan citattecknen), följt av två radslut. Då skickar webbservern startsidans HTML-källkod, som text, och man kan leta efter ordet "super" i den.

En riktig webbläsare visar inte HTML-koden direkt, utan den renderar webbsidan, dvs ritar upp den som den ska se ut enligt HTML-koden. Om vi räknar antelt "super" i HTML-koden, är det inte säkert att det stämmer med antalet i den renderade webbsidan. Men det kan vi strunta i i den här uppgiften.


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 21 augusti 2015