Mobila applikationer med Android: Hemtentamen 2014-01-17

Det här är hemtentan som går lördag 17 januari 2015 i kursen Mobila applikationer med Android. Ansvarig lärare är Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), telefon 070-73 47 013.

Instruktioner

  1. Skriv och provkör programmet som beskrivs i uppgiften, och skicka sen in det färdiga programmet till mig (thomas.padron-mccarthy@oru.se) inom 24 timmar, dvs senast klockan 08:00 på söndagen.
  2. Uppgiften ska lösas enskilt, dvs inga grupper av två eller flera studenter.
  3. Du får använda dator, böcker och vilka andra hjälpmedel som helst, men du får inte samarbeta eller fråga någon (utom mig).
  4. Om du behöver fråga något, så kontakta gärna mig. Det är nog bäst att ringa eller SMS:a, för jag kommer kanske inte att sitta vid datorn.
  5. Packa ihop hela katalogen med applikationen i en Zip-fil, och skicka den som en bilaga. (Även rar- och tar-filer fungerar.) APK-filen (Androids kompilerade installationsfil) ska vara med. Men döp först om Zip-filen från nånting.zip till exempelvis nånting.info (inte nånting.txt) för att överlista överambitiösa virusfilter.
  6. Om du inte senast under måndagen får e-post från mig med en bekräftelse på att du skickat in uppgiften, bör du kontakta mig, enklast genom att ringa eller SMS:a mig (ifall det är e-posten som inte fungerar).
  7. Godkänt resultat på den här hemtentan ger betyget G på teoridelen av kursen. För att få hela kursen godkänd krävs dessutom godkända inlämningsuppgifter.

Uppgiften

Vi ska göra ett klickspel.

Klickspel (engelska "clicker games") är en sorts spel som är enkla att spela, som inte kräver särskilt mycket skicklighet (eller någon alls), och som inte egentligen leder fram till en vinst eller något annat. Ett av de första är Cookie Clicker.

Ett exempel på ett spel som man kan räkna som klickspel är Tap Titans. Man slåss med monster genom att klicka på dem. När man klickat ihjäl ett monster kommer det ett nytt. Och så håller det på.

Tap Titans på en Android-enhet:

Tap Titans på en Android-enhet

Ett annat exempel på ett spel som man kan räkna som klickspel är Cow Evolution. Man slår ihop två kor, och då utvecklas de till en ny och mer avancerad ko. Efter ett tag har man fyra meter höga telepatiska kor, och fortsätter man får man kilometerhöga monsterkor och till sist gudomliga kor som är tusentals kilometer. Den skicklighet som krävs är mycket begränsad. Man pekar på en ko och drar den till en annan likadan ko.

Cow Evolution på en Android-enhet:

Cow Evolution på en Android-enhet

Utvecklarna av klickspel gör det inte alltid enbart av omtanke om mänskligheten, utan de kan tjäna pengar på sina spel. Dels kan spelen innehålla annonser, och dels erbjuder en del av spelen köp inuti appen. Om man tycker att det går för långsamt att slå ihop kor i Cow Evolution, kan man köpa speldiamanter, som man kan köpa nya kor för.

Köp inuti Cow Evolution:

Köp inuti Cow Evolution

Det klickspel vi ska göra är enklare, men fångar ändå klickspelens essens: Det ska finnas en knapp som man klickar på, och appen ska visa hur många gånger man klickat. Dessutom ska det finnas en köp-knapp, så man kan köpa 1000 klick för, till exempel, 7 kronor.

Klick-appen i emulatorn

Så här kan köpet av extraklick se ut. Vi nöjer oss med att simulera betalningen. Man fyller i ett kreditkortsnummer och klickar på Betala!-knappen, så kommer man tillbaka till huvudaktiviteten, med tusen extra klick.

Klick-appen i emulatorn

Krav

Tips


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 15 januari 2015