Mobila applikationer med Android: Hemtentamen 2014-12-13

Det här är hemtentan som går lördag 13 december 2014 i kursen Mobila applikationer med Android. Ansvarig lärare är Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), telefon 070-73 47 013.

Instruktioner

  1. Skriv och provkör programmet som beskrivs i uppgiften, och skicka sen in det färdiga programmet till mig (thomas.padron-mccarthy@oru.se) senast klockan 08:00 söndag 14 december 2014.
  2. Uppgiften ska lösas enskilt, dvs inga grupper av två eller flera studenter.
  3. Du får använda dator, böcker och vilka andra hjälpmedel som helst, men du får inte samarbeta eller fråga någon (utom mig).
  4. Om du behöver fråga något, så kontakta gärna mig. Det är nog bäst att ringa eller SMS:a, för jag kommer kanske inte att sitta vid datorn.
  5. Packa ihop hela katalogen med applikationen i en Zip-fil, och skicka den som en bilaga. (Även rar- och tar-filer fungerar.) APK-filen (Androids kompilerade installationsfil) ska vara med. Men döp först om Zip-filen från nånting.zip till exempelvis nånting.info för att överlista överambitiösa virusfilter.
  6. Om du inte senast under måndagen får e-post från mig med en bekräftelse på att du skickat in uppgiften, bör du kontakta mig, enklast genom att ringa eller SMS:a mig (ifall det är e-posten som inte fungerar).
  7. Godkänt resultat på den här hemtentan ger betyget G på teoridelen av kursen. För att få hela kursen godkänd krävs dessutom godkända inlämningsuppgifter.

Uppgiften

När man ska rita en karta, till exempel en orienteringskarta, kan man ha stor nytta av en GPS-mottagare. Man kan till exempel använda den för att ta reda på exakt vilken position en viss sten i skogen har, så man ritar den på rätt plats på kartan.

Men GPS-mottagare ger normalt ett visst fel, som beror på hur bra mottagning man har där man står, hur länge man väntar, med mera. Inne i skogen, med höga träd runt omkring som skymmer satelliterna, kan felet bli många tiotals meter, och det räcker inte för en orienteringskarta.

Genom att ta medelvärdet av ett stort antal mätningar kan man få ett mer exakt värde.

Gör därför en Android-app som beräknar medelvärdet av positionerna från flera mätningar. Appen kan se ut ungefär som bilden här nedan. Den här lösningen sätter helt enkelt igång att hämta GPS-positioner så fort man startar den, och visar hela tiden aktuellt medelvärde på skärmen, utan att användaren behöver göra något alls, men man kan också tänka sig en version med knappar. Vill man göra en mer avancerad lösning kan man visa positionen på en karta, men det är inget krav.

Appen i emulatorn


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 12 december 2014