Mobila applikationer med Android: Lektioner

De här lektionerna går inte igenom allt man behöver lära sig, utan ger bara en introduktion till de viktigaste delarna. En del av lektionerna som finns här handlar fortfarande om äldre versioner av Android. De kommer så småningom att uppdateras, men än så länge får man betrakta dem mer som en introduktion, och läsa om aktuella detaljer på Googles Android-utvecklarwebbplats.

Om inlämningsuppgifterna:
  • Inlämningsuppgift 1-3 handlar om grundläggande Android-företeelser som aktiviteter och intents. De uppgifterna är ganska små och lätta.
  • Inlämningsuppgift 4 innehåller nätverkskommunikation och trådar, och kan upplevas som lite svårare.
  • Inlämningsuppgift 5 är ett lite större projekt, som förutom nätverkskommunikation och trådar också innehåller grafik och GPS-lokalisering.

Observera att uppgift 1-3 alltså är ganska enkla, medan uppgift 4 och särskilt 5 är svårare och kräver både mer tid och mer kunskaper. Planera för detta när du lägger upp dina studier!

Skicka in varje uppgift när du blir klar med den. Samla inte ihop alla och skicka in dem i klump.

Om samarbete på inlämningsuppgifterna: Varje student ska göra en egen lösning, och skicka in den, men det är inte förbjudet att samarbeta eller fråga andra studenter om hjälp. Däremot ska man i så fall tydligt ange vilka som man samarbetat med. Tänk på att plagiat är en känslig fråga i den akademiska världen, och skillnaden mellan å ena sidan tillåtet samarbete och berömvärt användade av källor, och å andra sidan fusk, ofta bara är ifall man talar om att man gjort det.


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 14 januari 2016