Mobila applikationer med Android: Hemtentamen 2014-08-23

Det här är hemtentan som går lördag 23 augusti 2014 i kursen Mobila applikationer med Android. Ansvarig lärare är Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), telefon 070-73 47 013.

Instruktioner

  1. Skriv och provkör programmet som beskrivs i uppgiften, och skicka sen in det färdiga programmet till mig (thomas.padron-mccarthy@oru.se) senast klockan 08:00 måndag 25 augusti 2014.
  2. Uppgiften ska lösas enskilt, dvs inga grupper av två eller flera studenter.
  3. Du får använda dator, böcker och vilka andra hjälpmedel som helst, men du får inte samarbeta eller fråga någon (utom mig).
  4. Om du behöver fråga något, så kontakta gärna mig. Det är nog bäst att ringa eller SMS:a, för jag kommer kanske inte att sitta vid datorn.
  5. Packa ihop hela katalogen med applikationen i en Zip-fil, och skicka den som en bilaga. (Även rar- och tar-filer fungerar.) APK-filen (Androids kompilerade installationsfil) ska vara med. Men döp först om Zip-filen från nånting.zip till exempelvis nånting.info för att överlista överambitiösa virusfilter.
  6. Om du inte senast under måndagen får e-post från mig med en bekräftelse på att du skickat in uppgiften, bör du kontakta mig, enklast genom att ringa eller SMS:a mig (ifall det är e-posten som inte fungerar).
  7. Godkänt resultat på den här hemtentan ger betyget G på teoridelen av kursen. För att få hela kursen godkänd krävs dessutom godkända inlämningsuppgifter.

Uppgiften

Vi ska göra ett program som hjälper oss att skriva vanliga texter på svenska. När man startar programmet finns en textruta där texten ska byggas upp. Ungefär så här ska det se ut i emulatorn:

Appen i emulatorn

Man lägger till ett ord i taget till texten, som visas på skärmen. De vanligaste orden är fördefinierade, och kan väljas med knappar. Ord som inte finns med i listan kan skrivas in i en särskild textruta, och sen läggas till i texten genom att man klickar på knappen Lägg till.

Texten man skriver får inte försvinna om man vrider på telefonen. Däremot finns det inget krav på att man ska kunna spara texten på en fil eller liknande.


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 22 augusti 2014