Mobila applikationer med Android: Hemtentamen 2013-03-09

Det här är hemtentan som går lördag 9 mara 2013 i kursen Mobila applikationer med Android. Ansvarig lärare är Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), telefon 070-73 47 013.

Instruktioner

  1. Skriv och provkör programmet som beskrivs i uppgiften, och skicka sen in det färdiga programmet till mig (thomas.padron-mccarthy@oru.se) senast klockan 08:00 söndag 10 mars 2013.
  2. Uppgiften ska lösas enskilt, dvs inga grupper av två eller flera studenter.
  3. Du får använda dator, böcker och vilka andra hjälpmedel som helst, men du får inte samarbeta eller fråga någon (utom mig).
  4. Om du behöver fråga något, så kontakta gärna mig. Det är nog bäst att ringa eller SMS:a (se mobilnumret ovan), för det är inte säkert att jag sitter vid datorn under lördagen.
  5. Packa ihop hela katalogen med applikationen i en Zip-fil, och skicka den som en bilaga. (Även rar- och tar-filer fungerar.) APK-filen (Androids kompilerade installationsfil) måste vara med. Men döp först om Zip-filen från nånting.zip till exempelvis nånting.info för att överlista överambitiösa virusfilter.
  6. Om du inte senast under måndagen får e-post från mig med en bekräftelse på att du skickat in uppgiften, bör du kontakta mig, enklast genom att ringa eller SMS:a mig (ifall det är e-posten som inte fungerar).
  7. Godkänt resultat på den här hemtentan ger betyget G på teoridelen av kursen. För att få hela kursen godkänd krävs dessutom godkända inlämningsuppgifter.

Uppgiften

Vi ska göra en Android-app som ritar upp ett rakt streck på skärmen.

Här är ett exempel på hur appen kan se ut. Först matar man in koordinaterna för linjens ändpunkter (klicka på bilden för att se den i större format):

Exempel på en lösning.

Därefter klickar man på knappen Rita!, så ritas linjen upp:

Exempel på en lösning.

Krav


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 8 mars 2013