Mobila applikationer med Android: Hemtentamen 2012-08-25

Det här är hemtentan som går lördag 25 augusti 2012 i kursen Mobila applikationer med Android. Ansvarig lärare är Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), telefon 070-73 47 013.

Instruktioner

  1. Skriv och provkör programmet som beskrivs i uppgiften, och skicka sen in det färdiga programmet till mig (thomas.padron-mccarthy@oru.se) senast klockan 08:00 söndag 26 augusti 2012.
  2. Uppgiften ska lösas enskilt, dvs inga grupper av två eller flera studenter.
  3. Du får använda dator, böcker och vilka andra hjälpmedel som helst, men du får inte samarbeta eller fråga någon (utom mig).
  4. Om du behöver fråga något, så kontakta gärna mig. Det är nog bäst att ringa eller SMS:a (se mobilnumret ovan), för jag kommer troligen inte att sitta vid datorn under lördagen.
  5. Packa ihop hela katalogen med applikationen i en Zip-fil, och skicka den som en bilaga. (Även rar- och tar-filer fungerar.) APK-filen (Androids kompilerade installationsfil) måste vara med. Men döp först om Zip-filen från nånting.zip till exempelvis nånting.info för att överlista överambitiösa virusfilter.
  6. Om du inte senast på måndag morgon fått e-post från mig med en bekräftelse på att du skickat in uppgiften, bör du kontakta mig, enklast genom att ringa eller SMS:a mig (ifall det är e-posten som inte fungerar).
  7. Godkänt resultat på den här hemtentan ger betyget G på teoridelen av kursen. För att få hela kursen godkänd krävs dessutom godkända inlämningsuppgifter.

Uppgiften

Gör an Android-app som räknar hur många gånger man vänder på telefonen.

Ibland vill man räkna något, till exempel förbipasserande bilar eller hur många varv som man sprungit på löparbanan. Om det är svårt att komma ihåg antalet, kan man göra markeringar på ett papper eller kanske ta upp småstenar i handen.

Här tänker vi oss i stället att telefonen ligger på ett bord, och för varje sak vi ska räkna vänder vi på telefonen. Använd alltså accelerationssensorerna för att avgöra när man vänder på telefonen. Antalet ska visas på skärmen.

Appen behöver inte spara något mellan programkörningar.


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 24 augusti 2012