Mobila applikationer med Android: Hemtentamen 2012-01-07

Det här är hemtentan som går lördag 7 januari 2012 i kursen Mobila applikationer med Android. Ansvarig lärare är Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), telefon 070-73 47 013.

Instruktioner

  1. Skriv och provkör programmet som beskrivs i uppgiften, och skicka sen in det färdiga programmet till mig (thomas.padron-mccarthy@oru.se) senast klockan 08:00 söndag 8 januari 2012.
  2. Uppgiften ska lösas enskilt, dvs inga grupper av två eller flera studenter.
  3. Du får använda dator, böcker och vilka andra hjälpmedel som helst, men du får inte samarbeta eller fråga någon (utom mig).
  4. Om du behöver fråga något, så kontakta gärna mig. Det är nog bäst att ringa eller SMS:a (se mobilnumret ovan), för jag lovar inte att jag kollar e-posten under dagen.
  5. Packa ihop hela katalogen med applikationen i en Zip-fil, och skicka den som en bilaga. APK-filen (Androids kompilerade installationsfil) måste vara med. Men döp först om Zip-filen från nånting.zip till exempelvis nånting.info för att överlista överambitiösa virusfilter. Om applikationen bara består av en enda Java-fil kan man i stället skicka bara den filen.
  6. Om du inte senast på måndag morgon fått e-post från mig med en bekräftelse på att du skickat in uppgiften, bör du kontakta mig, enklast genom att ringa eller SMS:a mig (ifall det är e-posten som inte fungerar).
  7. Godkänt resultat på den här hemtentan ger betyget G på teoridelen av kursen. För att få hela kursen godkänd krävs dessutom godkända inlämningsuppgifter.

Uppgiften

Tyngdlyftning går ut på att man lyfter en så kallad skivstång på olika sätt.

En ovanligt ful tyngdlyftare. Håller fel gör han också.

Om man vill bli starkare kan man hänga på så mycket vikt på skivstången som man kan och sen lyfta den så många gånger man orkar, men det kan ge bättre resultat att följa ett mer avancerat schema, eller "program", där man lyfter olika vikter olika antal gånger.

Ett populärt program är Jim Wendlers 5/3/1. Det går ut på att man bestämmer hur mycket man maximalt orkar lyfta, och sen följer det här schemat:

Om man maximalt orkar lyfta 100 kg, ska man alltså den första veckan lyfta 65 kilo, 75 kilo och 85 kilo, fem gånger vardera. Vecka tre ska man lyfta 75 kilo fem gånger, 85 kilo tre gånger, och 95 kilo en gång. Plustecknet på slutet betyder att man då ska lyfta så många gånger man orkar, men minst det antal som står.

Skriv en Android-app där man kan mata in sin maxvikt, och som sen helt enkelt visar schemat. Som ett exempel kanske man matar in 50 kilo som maxvikt, och då ska följande schema visas:

Välj själv ett bra sätt att presentera schemat på telefonen.

Appen behöver inte spara något mellan programkörningar. Om man matar in en omöjlig vikt (som 0, -70 eller Karlsson) ska programmet ge ett tydligt och informativt felmdddelande. Programmet får inte krascha.


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 5 januari 2012