Tillbaka till lektionslistan

Mobila applikationer med Android: Projektuppgiften

Om man vill ha betyget 4 eller 5 på kursen ska man hitta på och göra ett eget projekt, förutom de vanliga inlämningsuppgifterna.

Uppgiften bör inte vara vara större än inlämningsuppgift 5. Programmet bör använda något eller några av de roligare gränssnitten, som grafik, GPS, sensorer och nätverkskommunikation. En viktig del av uppgiften är att hitta på en tillämpning som lämpar sig som en mobil applikation.

Ur betygskriterierna:

Meningen är att man ska bli klar med projektet åtminstone ungefär under den termin som man gick kursen.

En administrativ detalj: Ibland är det studenter som tänker göra en projektuppgift, men som aldrig blir klara. Om det tar mer än en månad innan jag får uppgiften, kan jag därför ibland skicka in betyget 3 (som man får utan projektet) till LADOK. Om studenten skickar in uppgiften senare, och får den godkänd, så ändrar vi betyget i LADOK.

Gör så här:

  1. Hitta på ett förslag på en applikation som du vill göra. Den kan vara vad som helst. (Spel? Nyttighetsprogram? En klient för nånting? Mp3-spelare anpassad för ljudböcker?)
  2. Skicka förslaget till mig med e-post, så jag kan försöka kolla att det verkar rimligt, och inte för svårt/lätt/stort/litet.
  3. Vänta på svar från mig.
  4. Iterera eventuellt några varv i de ovanstående stegen, tills vi kommit överens om uppgiftens specifikation och vad den ska leda till för betyg (4 eller 5).
  5. Gör programmet.
  6. Skicka resultatet till mig med e-post.
  7. Den enda dokumentation som behöver skickas med är så mycket som behövs för att jag ska klara av att köra det. Om det framgår av sig självt, så behövs ingen dokumentation alls, men annars måste man tala om vad programmet gör, hur man installerar och startar det, och hur man använder det. (Underskatta inte hur dum jag är.)
  8. Iterera eventuellt några varv i de ovanstående stegen, tills vi kommit överens om att programmer fungerar och uppfyller specifikationen.

Redovisning

Packa ihop hela Eclipse-projektet (eller motsvarande) som en Zip-fil (eller motsvarande) och skicka den med e-post till läraren.

Om samarbete: Varje student ska hitta på en egen projektuppgift, utföra den, och skicka in den. Det är inte förbjudet att samarbeta eller fråga andra studenter om hjälp. Däremot ska man i så fall tydligt ange vilka som man samarbetat med. Och notera att det fortfarande ska vara ett eget projekt, som man åtminstone i huvudsak utfört ensam.
Vill man arbeta flera personer med samma projekt, så kontakta mig först.

Tillbaka till lektionslistan


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 11 oktober 2011