Tillbaka till lektionslistan

Mobila applikationer med Android: Lektion 8

Idag:

Klicka på startknappen i den lilla mediaspelaren ovan för att lyssna på lektionen. (Man kan behöva vänta en stund på att ljudfilen laddas ner.) Om mediaspelaren inte syns, eller om det inte fungerar av något annat skäl, kan man klicka här för att ladda ner mp3-filen (ca 23 minuter, ca 11 megabyte). Beroende på hur webbläsaren är konfigurerad kan det kräva ett separat mp3-spelarprogram av något slag.

Bild 1: Satellite Rush

Ett Breakout-liknande spel.

Hur det ska se ut (i emulatorn)

Bild 2: På en riktig telefon

HTC Desire

Bild 3: Användning

Användning på riktigt

Bild 4: Meny

Vi låter vår Activity definiera metoderna onCreateOptionsMenu och onOptionsItemSelected.

Hur det ska se ut (i emulatorn)

Bild 5: Dialog

En enkel ja/nej-dialog med klassen AlertDialog.

Hur det ska se ut (i emulatorn)

Bild 6: Hjälp-skärmen

Hjälp-skärmen är en egen Activity som startas med hjälp av ett Intent.

Kom ihåg: "An activity is a single, focused thing that the user can do. Almost all activities interact with the user, so the Activity class takes care of creating a window for you in which you can place your UI [...]"

Nytt: "An intent is an abstract description of an operation to be performed. It can be used with startActivity to launch an Activity [...]"

Hur det ska se ut (i emulatorn)

Bild 7: Spelet startar

Startskärmen.

Hur det ska se ut (i emulatorn)

Bild(er) 8: Ena hörnet

Vi använder kommandot Left Corner för att sätta vänstra hörnet.

Hur det ska se ut (i emulatorn)       Hur det ska se ut (i emulatorn)

Bild(er) 9: Med GPS

GPS:en måste förstås vara igång.

Hur det ska se ut (i emulatorn)       Hur det ska se ut (i emulatorn)

Bild 10: Högra hörnet

Vi använder kommandot Right Corner för att sätta högra hörnet.

Hur det ska se ut (i emulatorn)

Bild(er) 11: GPS!

Hörnen måste ha ett visst avstånd.

Hur det ska se ut (i emulatorn)       Hur det ska se ut (i emulatorn)       Hur det ska se ut (i emulatorn)

Bild 12: Starta spelet

Vi använder kommandot Start Game för att starta spelet.

Hur det ska se ut (i emulatorn)

Bild 13: Spela!

Vi spelar.

Hur det ska se ut (i emulatorn)

Bild 14: Röda bollar om man missar

Om man missar den blåa bollen med racketen, ersätts en nerskjuten grön boll med en ny, röd boll.

Hur det ska se ut (i emulatorn)

Bild 15: You win!

Spelet är slut när inga gröna eller röda bollar finns kvar.

Hur det ska se ut (i emulatorn)

"Bild" 16: Rättigheter mm

Hela projektet kan laddas ner som en Zip-fil: SatelliteRush.zip

AndroidManifest.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   package="se.nekotronic.satelliterush"
   android:versionCode="1"
   android:versionName="0.1">

  <uses-sdk android:minSdkVersion="3"
    android:targetSdkVersion="11" />

  <application android:icon="@drawable/icon" android:label="@string/app_name">
    <activity android:name=".RushActivity"
         android:label="@string/app_name"
         android:screenOrientation="nosensor">
         
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
    
    <activity android:name=".HelpActivity"
         android:label="Satellite Rush Help">
    </activity>
    
    <supports-screens
      android:smallScreens="true"
      android:normalScreens="true"
      android:largeScreens="true"
      android:xlargeScreens="true"
      android:anyDensity="true"></supports-screens>

  </application>

  <uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK"></uses-permission>
  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
  
</manifest>

"Bild" 17: Koden för hjälp-aktiviteten

HelpActivity.java

  1  package se.nekotronic.satelliterush;
  2  
  3  import android.app.Activity;
  4  import android.content.Context;
  5  import android.content.pm.PackageInfo;
  6  import android.content.pm.PackageManager;
  7  import android.content.pm.PackageManager.NameNotFoundException;
  8  import android.os.Bundle;
  9  import android.text.Html;
  10  import android.text.method.LinkMovementMethod;
  11  import android.view.View;
  12  import android.view.View.OnClickListener;
  13  import android.widget.Button;
  14  import android.widget.TextView;
  15  
  16  public class HelpActivity extends Activity implements OnClickListener {
  17    
  18    @Override
  19    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  20      super.onCreate(savedInstanceState);
  21      setContentView(R.layout.help);
  22      final Button back = (Button)findViewById(R.id.back_button);
  23      back.setOnClickListener(this);
  24      TextView view = (TextView) findViewById(R.id.helpview);  
  25      String text = getString(R.string.help_text);
  26  
  27      try {
  28        PackageManager manager = getPackageManager();
  29        PackageInfo info = manager.getPackageInfo("se.nekotronic.satelliterush", 0);
  30        String version_name = info.versionName;
  31        // int version_code = info.versionCode;
  32        text += "This is Satellite Rush version " + version_name + ".<br></br>"; // Not &lt;br> here!
  33      }
  34      catch(NameNotFoundException nnf) {
  35        // Couldn't find the version number. Just ignore it.
  36      }
  37  
  38      view.setText(Html.fromHtml(text));
  39      view.setMovementMethod(LinkMovementMethod.getInstance());
  40    }
  41  
  42    @Override
  43    public void onClick(View v) {
  44      finish(); // Finish this activity
  45    }
  46  
  47  } // class HelpActivity

"Bild" 18: Koden för huvud-aktiviteten

RushActivity.java

  1  package se.nekotronic.satelliterush;
  2  
  3  import android.app.Activity;
  4  import android.app.AlertDialog;
  5  import android.content.Context;
  6  import android.content.DialogInterface;
  7  import android.content.Intent;
  8  import android.os.Bundle;
  9  import android.os.PowerManager;
  10  import android.os.PowerManager.WakeLock;
  11  import android.util.Log;
  12  import android.view.Menu;
  13  import android.view.MenuItem;
  14  
  15  public class RushActivity extends Activity {
  16    private RushView the_view;
  17    private PowerManager the_power_manager;
  18    private WakeLock the_wake_lock;
  19  
  20    /** Called when the activity is first created. */
  21    @Override
  22    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  23      super.onCreate(savedInstanceState);
  24      setContentView(R.layout.main);
  25      the_view = (RushView) findViewById(R.id.rushview);
  26  
  27      // Get an instance of the PowerManager
  28      the_power_manager = (PowerManager) getSystemService(POWER_SERVICE);
  29  
  30      // Create a bright wake lock
  31      the_wake_lock = the_power_manager.newWakeLock(PowerManager.SCREEN_BRIGHT_WAKE_LOCK, getClass().getName());
  32    } // onCreate
  33  
  34    @Override
  35    protected void onResume() {
  36      super.onResume();
  37  
  38      /* When the activity is resumed, we acquire a wake-lock so that the
  39      * screen stays on, since the user will likely not be fiddling with the
  40      * screen or buttons.
  41      */
  42      the_wake_lock.acquire();
  43  
  44      // Start the simulation
  45      the_view.resume();
  46    }
  47  
  48    @Override
  49    protected void onPause() {
  50      super.onPause();
  51      the_view.pause();
  52      the_wake_lock.release();
  53    }
  54  
  55    static final private int MENU_LEFT = Menu.FIRST;
  56    static final private int MENU_RIGHT = Menu.FIRST + 1;
  57    static final private int MENU_START = Menu.FIRST + 2;
  58    static final private int MENU_PAUSE = Menu.FIRST + 3;
  59    static final private int MENU_QUIT = Menu.FIRST + 4;
  60    static final private int MENU_HELP = Menu.FIRST + 5;
  61  
  62    MenuItem item_left;
  63    MenuItem item_right;
  64    MenuItem item_start;
  65    MenuItem item_pause;
  66    MenuItem item_quit;
  67    MenuItem item_help;
  68  
  69    @Override
  70    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
  71      item_left = menu.add(Menu.NONE, MENU_LEFT, Menu.NONE, R.string.menutext_left);
  72      item_right = menu.add(Menu.NONE, MENU_RIGHT, Menu.NONE, R.string.menutext_right);
  73      item_start = menu.add(Menu.NONE, MENU_START, Menu.NONE, R.string.menutext_start);
  74      item_pause = menu.add(Menu.NONE, MENU_PAUSE, Menu.NONE, R.string.menutext_pause);
  75      item_quit = menu.add(Menu.NONE, MENU_QUIT, Menu.NONE, R.string.menutext_quit);
  76      item_help = menu.add(Menu.NONE, MENU_HELP, Menu.NONE, R.string.menutext_help);
  77      return true;
  78    }
  79  
  80    public void disable_corner_commands() {
  81      item_left.setEnabled(false);
  82      item_right.setEnabled(false);
  83    }
  84    
  85    @Override
  86    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
  87      // TODO Auto-generated method stub
  88      // return super.onOptionsItemSelected(item);
  89  
  90      int menyvalet = item.getItemId();
  91      switch (menyvalet) {
  92      case MENU_LEFT:
  93        // showWarning("Can't set left corner yet.", this);
  94        the_view.mark_left_corner();
  95        break;
  96      case MENU_RIGHT:
  97        // showWarning("Can't set right corner yet.", this);
  98        the_view.mark_right_corner();
  99        break;
 100      case MENU_START:
 101        the_view.start_moving();
 102        break;
 103      case MENU_PAUSE:
 104        the_view.stop_moving();
 105        break;
 106      case MENU_QUIT:
 107        askQuit();
 108        break;
 109      case MENU_HELP:
 110        Intent the_help_intent = new Intent(RushActivity.this, HelpActivity.class);
 111        startActivity(the_help_intent);
 112        break;
 113      default:
 114        showWarning("This can't happen. How strange.", this);
 115        break;
 116      } // switch
 117      return true;
 118    } // onOptionsItemSelected
 119    
 120    public static void showWarning(String message, Context c) {
 121      AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(c);
 122      builder.setTitle("Hi there!");
 123      builder.setMessage(message);
 124  
 125      builder.setNeutralButton("Ok", null);
 126      builder.show();
 127    } // showWarning
 128  
 129    private void askQuit() {
 130      final Activity the_activity = this;
 131      final AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this);
 132      builder.setMessage("Really quit?");
 133  
 134      DialogInterface.OnClickListener listener = new DialogInterface.OnClickListener() {
 135        public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
 136          switch (which){
 137          case DialogInterface.BUTTON_POSITIVE:
 138            // "Yes" button clicked
 139            the_activity.finish();
 140            break;
 141  
 142          case DialogInterface.BUTTON_NEGATIVE:
 143            // "No" button clicked
 144            break;
 145          }
 146        } // OnClickListener
 147      };
 148  
 149      builder.setPositiveButton("Yes, quit", listener);
 150      builder.setNegativeButton("No", listener);
 151      builder.show();
 152    } // askQuit
 153    
 154  } // class RushActivity

"Bild" 19: Koden för vyn

RushView.java

  1  package se.nekotronic.satelliterush;
  2  
  3  import java.util.ArrayList;
  4  import java.util.Random;
  5  import java.util.Timer;
  6  import java.util.TimerTask;
  7  
  8  import android.app.Activity;
  9  import android.content.Context;
  10  import android.graphics.Canvas;
  11  import android.graphics.Color;
  12  import android.graphics.Paint;
  13  import android.graphics.Paint.Style;
  14  import android.location.Location;
  15  import android.location.LocationListener;
  16  import android.location.LocationManager;
  17  import android.location.LocationProvider;
  18  import android.os.Bundle;
  19  import android.text.format.Time;
  20  import android.util.AttributeSet;
  21  import android.util.DisplayMetrics;
  22  import android.util.Log;
  23  import android.view.Display;
  24  import android.view.View;
  25  import android.view.WindowManager;
  26  
  27  public class RushView extends View {
  28  
  29    // Ok, these bricks are round, but you get what I mean. Positions are in
  30    // pixels.
  31    class Brick {
  32      public float x, y;
  33      public float radius;
  34      public int color;
  35      public boolean active = true;
  36  
  37      public Brick(float x, float y, float radius, int color) {
  38        this.x = x;
  39        this.y = y;
  40        this.radius = radius;
  41        this.color = color;
  42      }
  43    } // class Brick
  44  
  45    // A ball is a moving brick! Speeds are measured in pixels per second.
  46    class Ball extends Brick {
  47      public float dx, dy;
  48  
  49      public Ball(float x, float y, float dx, float dy, float radius,
  50          int color) {
  51        super(x, y, radius, color);
  52        this.dx = dx;
  53        this.dy = dy;
  54      }
  55    } // class Ball
  56  
  57    class Paddle {
  58      // The "x_quotient" is the distance from the left corner to the current position,
  59      // when the current position is projected on the base line.
  60      // Measured in "baseline lengths". Not pixels. Not actual ground meters.
  61      public float x_quotient;
  62      public float width;
  63      public float thickness;
  64      public int color;
  65  
  66      public Paddle(float x_quotient, float width, float thickness, int color) {
  67        this.x_quotient = x_quotient;
  68        this.width = width;
  69        this.thickness = thickness;
  70        this.color = color;
  71      }
  72    } // class Ball
  73  
  74    private ArrayList<Brick> bricks = new ArrayList<Brick>();
  75    private Ball ball;
  76    private Paddle paddle;
  77    private Timer ticker;
  78    private Random random;
  79    private LocationManager location_manager;
  80    private LocationListener location_listener;
  81    private boolean locations_enabled = true;
  82    private RushActivity context;
  83  
  84    private void init(final Context context) {
  85      if (context instanceof RushActivity)
  86        this.context = (RushActivity) context;
  87      random = new Random();
  88      location_manager = (LocationManager) context
  89          .getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);
  90  
  91      // Define a listener that responds to location updates
  92      location_listener = new LocationListener() {
  93  
  94        @Override
  95        public void onLocationChanged(Location location) {
  96          use_new_location(location);
  97        }
  98  
  99        @Override
 100        public void onProviderDisabled(String provider) {
 101          if (locations_enabled) {
 102            locations_enabled = false;
 103            if (context != null)
 104              RushActivity.showWarning("GPS has been disabled.",
 105                  context);
 106          }
 107        }
 108  
 109        @Override
 110        public void onProviderEnabled(String provider) {
 111          if (locations_enabled == false) {
 112            locations_enabled = true;
 113            if (context != null)
 114              RushActivity.showWarning(
 115                  "GPS has been enabled again. Good!", context);
 116          }
 117        }
 118  
 119        @Override
 120        public void onStatusChanged(String provider, int status,
 121            Bundle extras) {
 122          if (status == LocationProvider.OUT_OF_SERVICE) {
 123            if (locations_enabled) {
 124              locations_enabled = false;
 125              if (context != null)
 126                RushActivity.showWarning("GPS is out of service.",
 127                    context);
 128            }
 129          } else if (status == LocationProvider.TEMPORARILY_UNAVAILABLE) {
 130            if (locations_enabled) {
 131              locations_enabled = false;
 132              if (context != null)
 133                RushActivity.showWarning(
 134                    "GPS is temporarily unavailable.", context);
 135            }
 136          } else if (status == LocationProvider.AVAILABLE) {
 137            if (locations_enabled == false) {
 138              locations_enabled = true;
 139              if (context != null)
 140                RushActivity.showWarning(
 141                    "GPS is available again. Good!", context);
 142            }
 143          }
 144  
 145        }
 146      };
 147      // Log.d("SatelliteRush", "init done");
 148    } // init
 149  
 150    private Location latest_location;
 151    private Time latest_location_time;
 152    private Location left_corner;
 153    private Location right_corner;
 154    private Time left_corner_time;
 155    private Time right_corner_time;
 156    private Time game_start_time;
 157    private Time game_win_time;
 158    private float game_win_seconds;
 159    private float base_line_length; // actual ground distance in meters
 160    private float base_speed = -1; // screen speed in pixels per second, calculated from an actual ground speed
 161  
 162    // This should be carefully adjusted 
 163    // A BASE_SPEED_FACTOR of 1 lets the ball move across a screen diagonal in the same time it took the player to walk the baseline
 164    public static float BASE_SPEED_FACTOR = 2.0f;
 165    // How much the ball speeds up after popping a brick
 166    public static float BALL_SPEED_UP_FACTOR = 1.03f;
 167    
 168    private void calculate_base_speed() {
 169      if (base_speed == -1) {
 170        // The base speed is only calculated once,
 171        // and depends on the player's speed when walking the base line
 172        // (actually: the time between the setting of the two corners)
 173        float walk_seconds = Math.abs(left_corner_time.toMillis(true) - right_corner_time.toMillis(true)) / 1000f;
 174        base_speed = (float)Math.sqrt(width_pixels * width_pixels + height_pixels * height_pixels) / walk_seconds * BASE_SPEED_FACTOR;
 175        ball.dx = base_speed / 1.4142f;
 176        ball.dy = - base_speed / 1.4142f;
 177      }
 178    }
 179    
 180    private void use_new_location(Location location) {
 181      latest_location = location;
 182      Time now = new Time();
 183      now.setToNow();
 184      latest_location_time = now;
 185  
 186      if (status == Status.WAITING_FOR_LEFT_CORNER) {
 187        left_corner = location;
 188        left_corner_time = now;
 189        if (location.getAccuracy() > 10) {
 190          corner_wait_status = CornerWaitStatus.NOT_ENOUGH_ACCURACY;
 191        }
 192        else if (right_corner == null) {
 193          status = Status.NOT_READY;
 194        }
 195        else {
 196          base_line_length = left_corner.distanceTo(right_corner);
 197          if (base_line_length < 50) {
 198            corner_wait_status = CornerWaitStatus.BASE_LINE_TOO_SHORT;
 199          }
 200          else {
 201            status = Status.READY;
 202            calculate_base_speed();
 203          }
 204        }
 205      }
 206  
 207      if (status == Status.WAITING_FOR_RIGHT_CORNER) {
 208        right_corner = location;
 209        right_corner_time = now;
 210        if (location.getAccuracy() > 10) {
 211          corner_wait_status = CornerWaitStatus.NOT_ENOUGH_ACCURACY;
 212        }
 213        else if (left_corner == null) {
 214          status = Status.NOT_READY;
 215        }
 216        else {
 217          base_line_length = right_corner.distanceTo(left_corner);
 218          if (base_line_length < 50) {
 219            corner_wait_status = CornerWaitStatus.BASE_LINE_TOO_SHORT;
 220          }
 221          else {
 222            status = Status.READY;
 223            calculate_base_speed();
 224          }
 225        }
 226      }
 227  
 228      if (left_corner != null && right_corner != null) {
 229        float distance_from_left = left_corner.distanceTo(latest_location);     
 230        float distance_from_right = right_corner.distanceTo(latest_location);
 231  
 232        // This assumes that we are on (or at least close to) the base line
 233        // paddle.x = distance_from_left / (distance_from_left + distance_from_right) * width_pixels;
 234  
 235        // This projects the player's position onto the base line
 236        float baseline_meters_from_left =
 237          ((distance_from_left * distance_from_left) - (distance_from_right * distance_from_right) + (base_line_length * base_line_length))
 238            / (2 * base_line_length);
 239        if (baseline_meters_from_left < 0)
 240          baseline_meters_from_left = 0;
 241        else if (baseline_meters_from_left > base_line_length)
 242          baseline_meters_from_left = base_line_length;
 243        paddle.x_quotient = baseline_meters_from_left / base_line_length;
 244      }
 245  
 246      /*
 247      * updateText(); double longitude = location.getLongitude(); double
 248      * latitude = location.getLatitude(); double accuracy =
 249      * location.getAccuracy(); double altitude= location.getAltitude();
 250      * print("Long " + longitude + ", lat " + latitude + ", accuracy " +
 251      * accuracy + ", alt " + altitude);
 252      */
 253      
 254      // The things to show on the screen may have changed now
 255      invalidate_view();
 256    } // use_new_location
 257  
 258    public RushView(Context context) {
 259      super(context);
 260      init(context);
 261    }
 262  
 263    public RushView(Context context, AttributeSet attrs) {
 264      super(context, attrs);
 265      init(context);
 266    }
 267  
 268    public RushView(Context context, AttributeSet attrs, int defStyle) {
 269      super(context, attrs, defStyle);
 270      init(context);
 271    }
 272  
 273    private int width_pixels = -1;
 274    private int height_pixels = -1;
 275    private float screen_density = -1;
 276    private boolean bricks_initialized = false;
 277  
 278    // This can be called not just from Android, but from the Graphical Layout
 279    // in Eclipse
 280    @Override
 281    protected void onSizeChanged(int w, int h, int oldw, int oldh) {
 282      width_pixels = w;
 283      height_pixels = h;
 284      // screen_density = 1f;
 285      Context context = getContext();
 286      if (context != null && context instanceof Activity) {
 287        Activity parent = (Activity) getContext();
 288        // parent.getWindowManager().getDefaultDisplay().getMetrics(dm);
 289        DisplayMetrics dm = new DisplayMetrics();
 290        WindowManager window_manager = parent.getWindowManager();
 291        if (dm != null && window_manager != null) {
 292          // Crashed with NullPointerException when in the Graphical
 293          // Layout in Eclipse
 294          Display display = window_manager.getDefaultDisplay();
 295          display.getMetrics(dm);
 296          screen_density = dm.density;
 297        }
 298      }
 299  
 300      if (!bricks_initialized) {
 301        float d = screen_density;
 302        if (d == -1)
 303          d = 1f;
 304        float standard_brick_size = Math.min(w, h) / 10f * d;
 305        int nr_columns = (int) (w / standard_brick_size);
 306        float column_width = w / nr_columns;
 307        int nr_rows = (int) (h / standard_brick_size); // Rows of the entire
 308                                // screen!
 309        float row_height = h / nr_rows;
 310        float current_y_center = row_height / 2;
 311        for (int y = 0; y < nr_rows / 2; ++y) { // Divide by 2: Only use the
 312                            // upper half of the screen
 313          float current_x_center = column_width / 2;
 314          for (int x = 0; x < nr_columns; ++x) {
 315            Brick brick = new Brick(current_x_center, current_y_center,
 316                standard_brick_size * 0.4f, 0xff00ff00);
 317            bricks.add(brick);
 318            current_x_center += column_width;
 319          }
 320          current_y_center += row_height;
 321        }
 322        // Log.d("SatelliteRush", "h = " + h);
 323        ball = new Ball(w * 0.5f, h * 0.60f, 1, 1,
 324            standard_brick_size * 0.3f, 0xff0000ff);
 325        // paddle = new Paddle(0.5f, width_pixels / 1f, 10 * d, 0xff0000ff);
 326        paddle = new Paddle(0.5f, width_pixels / 5f, 10 * d, 0xff0000ff);
 327        bricks_initialized = true;
 328      }
 329    }
 330  
 331    // This can be called not just from Android, but from the Graphical Layout
 332    // in Eclipse
 333    // We need to synchronize since we read the same data that update_simulation
 334    // updates
 335    @Override
 336    synchronized protected void onDraw(Canvas canvas) {
 337      super.onDraw(canvas);
 338  
 339      int h = height_pixels;
 340      if (h == -1)
 341        h = canvas.getHeight();
 342      int w = width_pixels;
 343      if (w == -1)
 344        w = canvas.getWidth();
 345      float d = screen_density;
 346      if (d == -1)
 347        d = 1f;
 348      
 349      Paint p = new Paint();
 350  
 351      for (Brick b : bricks) {
 352        if (b.active) {
 353          p.setColor(b.color);
 354          canvas.drawCircle(b.x, b.y, b.radius, p);
 355        }
 356      }
 357  
 358      p.setStyle(Style.STROKE);
 359      for (Brick b : bricks) {
 360        if (b.active) {
 361          p.setColor(Color.WHITE);
 362          canvas.drawCircle(b.x, b.y, b.radius, p);
 363        }
 364      }
 365      p.setStyle(Style.FILL);
 366  
 367      if (status != Status.YOU_WIN) {
 368        // Draw a line that shows the ball's direction
 369        p.setColor(Color.RED);
 370        // I don't remember how I found, or invented, this calculation, and I am rather suspicious of it. It seems to work, though.
 371        float ball_speed = (float)Math.sqrt(ball.dx * ball.dx + ball.dy * ball.dy);
 372        float screen_diagonal = (float)Math.sqrt(width_pixels * width_pixels + height_pixels * height_pixels);
 373        float speed_scale = screen_diagonal / ball_speed;
 374        canvas.drawLine(ball.x, ball.y, ball.x + ball.dx * speed_scale, ball.y + ball.dy * speed_scale, p);
 375      }
 376      
 377      p.setColor(ball.color);
 378      canvas.drawCircle(ball.x, ball.y, ball.radius, p);
 379      p.setColor(Color.WHITE);
 380      p.setStyle(Style.STROKE);
 381      canvas.drawCircle(ball.x, ball.y, ball.radius, p);
 382      p.setStyle(Style.FILL);
 383      
 384      float usable_base_pixels = width_pixels - paddle.width;
 385      float paddle_left = paddle.x_quotient * usable_base_pixels;
 386      float paddle_right = paddle.x_quotient * usable_base_pixels + paddle.width;
 387  
 388      p.setColor(paddle.color);
 389      canvas.drawRect(paddle_left, h - paddle.thickness, paddle_right, h, p);
 390      p.setColor(Color.WHITE);
 391      p.setStyle(Style.STROKE);
 392      canvas.drawRect(paddle_left, h - paddle.thickness, paddle_right, h, p);
 393      p.setStyle(Style.FILL);
 394  
 395      /*
 396      p.setColor(Color.WHITE);
 397      canvas.drawText("Satellite Rush: status = " + status,
 398          20f, h / 2 + 20f, p);        
 399      canvas.drawText("h = " + h + " (" + height_pixels + ")" +
 400          ", w = " + w + " (" + width_pixels + ")" +
 401          ", d = " + d + " (" + screen_density + ")",
 402          20f, h / 2 + 40f, p);        
 403      canvas.drawText("Ball: x = " + String.format("%.2f", ball.x) +
 404          ", y = " + String.format("%.2f", ball.y) +
 405          ", dx = " + String.format("%.2f", ball.dx) +
 406          ", dy = " + String.format("%.2f", ball.dy),
 407          20f, h / 2 + 60f, p);
 408      canvas.drawText("Speed = " + String.format("%.2f", Math.sqrt(ball.dx * ball.dx + ball.dy * ball.dy)) +
 409          ", base_speed = " + String.format("%.2f", base_speed) +
 410          " (" + String.format("%.2f", Math.sqrt(ball.dx * ball.dx + ball.dy * ball.dy) / base_speed) + ")",
 411          20f, h / 2 + 80f, p);
 412  
 413      final long now_nanos = java.lang.System.nanoTime(); 
 414      if (previous_draw_nanos != -1 && now_nanos > previous_draw_nanos) {
 415        long nanos = now_nanos - previous_draw_nanos; 
 416        float seconds = nanos / 1e9f;
 417        float frame_rate = 1 / seconds; 
 418        if (accumulated_frame_rate == -1)
 419          accumulated_frame_rate = frame_rate;
 420        else
 421          accumulated_frame_rate = (0.99f * accumulated_frame_rate + 0.01f * frame_rate);
 422        canvas.drawText("frame rate = " + (int)(accumulated_frame_rate + 0.5), 
 423            20f, h / 2 + 100f, p);
 424      }
 425      previous_draw_nanos = now_nanos;
 426      
 427      canvas.drawText("paddle.x_quotient = " + String.format("%.2f", paddle.x_quotient),
 428          20f, h / 2 + 120f, p);
 429      */
 430      
 431      if (status == Status.YOU_WIN) {
 432        p.setColor(Color.GREEN);
 433        p.setTextSize(40f * d);
 434        canvas.drawText("YOU WIN!", 0, height_pixels * 0.25f, p);
 435        p.setTextSize(40f * d);
 436        int hours = (int)(game_win_seconds / 3600);
 437        int minutes = (int)(game_win_seconds % 3600 / 60);
 438        float seconds = game_win_seconds % 60;
 439        canvas.drawText("Time: " + hours + ":" + String.format("%02d", minutes) + ":" + String.format("%05.2f", seconds),
 440            0, height_pixels * 0.50f, p);
 441      }
 442      
 443      if (this.locations_enabled == false) {
 444        p.setColor(Color.RED);
 445        p.setTextSize(20f * d);
 446        canvas.drawText("You need to enable GPS.", 0, height_pixels * 0.75f, p);
 447      }
 448      else if (status == Status.WAITING_FOR_LEFT_CORNER) {
 449        p.setColor(Color.RED);
 450        p.setTextSize(20f * d);
 451        canvas.drawText("Setting left corner. Wait...", 0, height_pixels * 0.75f, p);
 452        if (corner_wait_status == CornerWaitStatus.NOT_ENOUGH_ACCURACY) {
 453          canvas.drawText("(Waiting for better accuracy than " + String.format("%.2f", latest_location.getAccuracy()) + " m.)",
 454                  0, height_pixels * 0.75f + 25f * d, p);
 455        }
 456        else if (corner_wait_status == CornerWaitStatus.BASE_LINE_TOO_SHORT) {
 457          canvas.drawText("Base line too short (" + (int)(base_line_length + 0.5) + " m).", 0, height_pixels * 0.75f + 25f * d, p);
 458          canvas.drawText("Keep walking!", 0, height_pixels * 0.75f + 50f * d, p);
 459          }
 460      }
 461      else if (status == Status.WAITING_FOR_RIGHT_CORNER) {
 462        p.setColor(Color.RED);
 463        p.setTextSize(20f * d);
 464        canvas.drawText("Setting right corner. Wait...", 0, height_pixels * 0.75f, p);
 465        if (corner_wait_status == CornerWaitStatus.NOT_ENOUGH_ACCURACY) {
 466          canvas.drawText("(Waiting for better accuracy than " + String.format("%.2f", latest_location.getAccuracy()) + " m.)",
 467                  0, height_pixels * 0.75f + 25f * d, p);
 468        }
 469        else if (corner_wait_status == CornerWaitStatus.BASE_LINE_TOO_SHORT) {
 470          canvas.drawText("Base line too short (" + (int)(base_line_length + 0.5) + " m).", 0, height_pixels * 0.75f + 25f * d, p);
 471          canvas.drawText("Keep walking!", 0, height_pixels * 0.75f + 50f * d, p);
 472        }
 473      }
 474      else if (left_corner == null && right_corner == null) {
 475        p.setColor(Color.RED);
 476        p.setTextSize(20f * d);
 477        canvas.drawText("Welcome to Satellite Rush!", 0, height_pixels * 0.75f, p);
 478        canvas.drawText("First you must set the corners.", 0, height_pixels * 0.75f + 25f * d, p);
 479        canvas.drawText("Go there, and use the commands.", 0, height_pixels * 0.75f + 50f * d, p);
 480      }
 481      else if (left_corner == null) {
 482        p.setColor(Color.RED);
 483        p.setTextSize(20f * d);
 484        canvas.drawText("Now set the left corner.", 0, height_pixels * 0.75f, p);
 485      }
 486      else if (right_corner == null) {
 487        p.setColor(Color.RED);
 488        p.setTextSize(20f * d);
 489        canvas.drawText("Now set the right corner.", 0, height_pixels * 0.75f, p);
 490      }
 491      else if (status == status.READY) {
 492        p.setColor(Color.GREEN);
 493        p.setTextSize(20f * d);
 494        canvas.drawText("Ready to start the game!", 0, height_pixels * 0.75f, p);
 495      }
 496    } // onDraw
 497  
 498    private long previous_draw_nanos = -1;
 499    private float accumulated_frame_rate = -1;
 500  
 501    enum Status {
 502      NOT_READY, // Not started yet
 503      READY, // Will not continue until user commands it
 504      PAUSED, // Will continue as soon as visible
 505      RUNNING,
 506      WAITING_FOR_LEFT_CORNER,
 507      WAITING_FOR_RIGHT_CORNER,
 508      YOU_WIN
 509    }
 510    
 511    private Status status = Status.NOT_READY;
 512  
 513    enum CornerWaitStatus {
 514      NO_LOCATION_YET,
 515      NOT_ENOUGH_ACCURACY,
 516      BASE_LINE_TOO_SHORT
 517    }
 518  
 519    private CornerWaitStatus corner_wait_status = CornerWaitStatus.NO_LOCATION_YET;
 520  
 521    // Called when the player wants to begin (or continue) the game
 522    public void start_moving() {
 523      if (status == Status.READY || status == status.PAUSED) { // Should never be PAUSED
 524        if (game_start_time == null) {
 525          Time now = new Time();
 526          now.setToNow();
 527          game_start_time = now;
 528        }
 529        status = Status.RUNNING;
 530        context.disable_corner_commands();
 531        start_ticker();
 532      }
 533      else if (status == Status.YOU_WIN) {
 534        RushActivity.showWarning("You already won.", context);
 535      }
 536      else {
 537        RushActivity.showWarning("No no no! Set the corners first.", context);
 538      }
 539      invalidate_view();
 540    }
 541  
 542    // Called when the player wants to pause the game
 543    public void stop_moving() {
 544      if (status == Status.RUNNING) {
 545        status = Status.READY;
 546        stop_ticker();
 547      }
 548      invalidate_view();
 549    }
 550  
 551    // Called when the system will show the screen (possibly for the first time)
 552    public void resume() {
 553      try {
 554        // Register the listener with the Location Manager to receive
 555        // location updates
 556        location_manager.requestLocationUpdates(
 557            LocationManager.GPS_PROVIDER, 0, 0, location_listener);
 558      }
 559      catch (Exception e) {
 560        RushActivity.showWarning("Couldn't use the GPS: " + e.getMessage(), context);
 561      }
 562  
 563      if (status == Status.PAUSED) {
 564        status = Status.RUNNING;
 565        start_ticker();
 566      }
 567  
 568      invalidate_view();
 569    }
 570  
 571    // Called when the system (not the player) will hide the screen or otherwise pause the game
 572    public void pause() {
 573      stop_ticker(); 
 574      if (status == Status.RUNNING) {
 575        status = Status.READY;
 576      }
 577      location_manager.removeUpdates(location_listener);
 578      // invalidate_view(); -- No!
 579    }
 580  
 581    private void start_ticker() {
 582      if (ticker != null)
 583        return;
 584      ticker = new Timer();
 585      TimerTask task = new TimerTask() {
 586        @Override
 587        public void run() {
 588          update_simulation();
 589          invalidate_view();
 590        }
 591      };
 592      ticker.schedule(task, 100, 50); // Needs to wait?
 593      // ticker.scheduleAtFixedRate(task, 100, 100);
 594    }
 595  
 596    private void invalidate_view() {
 597      Runnable r = new Runnable() {
 598        @Override
 599        public void run() {
 600          invalidate();
 601        }
 602      };
 603      if (getHandler() != null)
 604        getHandler().post(r);
 605    }
 606  
 607    private void stop_ticker() {
 608      if (ticker != null) {
 609        ticker.cancel();
 610        ticker = null;
 611        nanos_when_paused = java.lang.System.nanoTime();
 612      }
 613    }
 614  
 615    // -1 is not guaranteed to never happen, but we ignore that
 616    private long previous_nanos = -1;
 617    private long nanos_when_paused = -1;
 618  
 619    // We need to synchronize since we update the same data that onDraw reads
 620    synchronized private void update_simulation() {
 621      long now_nanos = java.lang.System.nanoTime();
 622      if (previous_nanos == -1 || now_nanos < previous_nanos) {
 623        // First time, or overflow, so don't update the game
 624        previous_nanos = now_nanos;
 625        return;
 626      }
 627  
 628      long nanos = now_nanos - previous_nanos;
 629      if (nanos_when_paused != -1) {
 630        // We have been paused!
 631        nanos = nanos_when_paused - previous_nanos;
 632        nanos_when_paused = -1;
 633      }
 634  
 635      previous_nanos = now_nanos;
 636      double seconds = nanos / 1e9;
 637  
 638      ball.x += ball.dx * seconds;
 639      ball.y += ball.dy * seconds;
 640  
 641      // Check for collisions and handle them
 642      Brick tragic_victim = null;
 643      for (Brick brick : bricks) {
 644        // To avoid some floating-point calculations, check a square first.
 645        if (brick.active 
 646            && Math.abs(brick.x - ball.x) <= brick.radius + ball.radius + 1
 647            && Math.abs(brick.y - ball.y) <= brick.radius + ball.radius
 648                + 1
 649            && Math.sqrt((brick.x - ball.x) * (brick.x - ball.x)
 650                + (brick.y - ball.y) * (brick.y - ball.y)) < brick.radius
 651                + ball.radius) {
 652  
 653          // Log.d("Satellite Rush", "Popped a brick!");
 654  
 655          double current_heading = Math.atan(ball.dy / ball.dx);
 656          if (ball.dx < 0)
 657            current_heading += Math.PI;
 658  
 659          double normal = Math.atan((ball.y - brick.y) / (ball.x - brick.x));
 660          if ((ball.x - brick.x) < 0)
 661            normal += Math.PI;
 662  
 663          float ball_speed = (float)Math.sqrt(ball.dx * ball.dx + ball.dy * ball.dy);
 664          // Bounce back!
 665          double new_heading = 2 * normal - current_heading - Math.PI;
 666          ball.dx = ball_speed * (float)Math.cos(new_heading);
 667          ball.dy = ball_speed * (float)Math.sin(new_heading);
 668  
 669          // The ball speeds up slightly after each popped brick
 670          ball.dx *= BALL_SPEED_UP_FACTOR;
 671          ball.dy *= BALL_SPEED_UP_FACTOR;
 672          
 673          // unbore(); -- Done at the end of this simulation step
 674  
 675          /*
 676          // If a speed component (x or y) is less than 1% of the screen
 677          // size, increase it a bit
 678          float dx_limit = width_pixels / 100f;
 679          float dy_limit = height_pixels / 100f;
 680          if (Math.abs(ball.dx) < dx_limit)
 681            ball.dx = (dx_limit + random.nextFloat())
 682                * Math.signum(ball.dx);
 683          if (Math.abs(ball.dy) < dy_limit)
 684            ball.dy = (dy_limit + random.nextFloat())
 685                * Math.signum(ball.dy);
 686          */
 687          
 688          tragic_victim = brick;
 689          break;
 690        } // if the ball hit a brick
 691      } // for each brick
 692  
 693      if (tragic_victim != null) {
 694        tragic_victim.active = false;
 695        boolean any_bricks_left = false;
 696        for (Brick brick : bricks) {
 697          if (brick.active) {
 698            any_bricks_left = true;
 699            break;
 700          }
 701        }
 702        if (any_bricks_left == false) {
 703          Time now = new Time();
 704          now.setToNow();
 705          game_win_time = now;
 706          game_win_seconds = (game_win_time.toMillis(true) - game_start_time.toMillis(true)) / 1000.0f;
 707          status = Status.YOU_WIN;
 708          stop_ticker();
 709        }
 710      }
 711  
 712      // Bounce against the walls, with a small random adjustment to the speed
 713      if (ball.x - ball.radius < 0) {
 714        ball.x = ball.radius + (ball.radius - ball.x);
 715        ball.dx = -ball.dx * (99 + 2 * random.nextFloat()) / 100f;
 716      }
 717      if (ball.x + ball.radius > width_pixels) {
 718        // ball.x = width_pixels - (ball.radius + ball.x + ball.radius -
 719        // width_pixels);
 720        ball.x = 2 * width_pixels - 2 * ball.radius - ball.x;
 721        ball.dx = -ball.dx * (99 + 2 * random.nextFloat()) / 100f;
 722      }
 723      if (ball.y - ball.radius < 0) {
 724        ball.y = ball.radius + (ball.radius - ball.y);
 725        ball.dy = -ball.dy * (99 + 2 * random.nextFloat()) / 100f;
 726      }
 727  
 728      if (ball.dy > 0 && ball.y + ball.radius > height_pixels - paddle.thickness) {
 729        float usable_base_pixels = width_pixels - paddle.width;
 730        float paddle_left = paddle.x_quotient * usable_base_pixels;
 731        float paddle_right = paddle.x_quotient * usable_base_pixels + paddle.width;
 732        if (ball.x > paddle_left && ball.x < paddle_right) {
 733          ball.y = 2 * height_pixels - 2 * paddle.thickness - 2 * ball.radius - ball.y;
 734          ball.dy = -ball.dy * (99 + 2 * random.nextFloat()) / 100f;
 735        }
 736      }
 737      if (ball.y + ball.radius > height_pixels) {
 738        ball.y = 2 * height_pixels - 2 * ball.radius - ball.y;
 739        ball.dy = -ball.dy * (99 + 2 * random.nextFloat()) / 100f;
 740        add_a_ball();
 741        ball.dx /= (BALL_SPEED_UP_FACTOR * BALL_SPEED_UP_FACTOR);
 742        ball.dy /= (BALL_SPEED_UP_FACTOR * BALL_SPEED_UP_FACTOR);
 743      }
 744      
 745      unbore();
 746    } // update_simulation
 747    
 748    public float MIN_HORIZONTAL_FRACTION = 0.10f;
 749    public float MIN_VERTICAL_FRACTION = 0.20f;
 750  
 751    // If the ball movement is boring (almost entirely vertical or horizontal), then make it less boring
 752    void unbore() {
 753      if (ball.dx != 0 && Math.abs(ball.dy / ball.dx) < MIN_VERTICAL_FRACTION) {
 754        float ball_speed = (float)Math.sqrt(ball.dx * ball.dx + ball.dy * ball.dy);
 755        ball.dx = ball_speed * MIN_VERTICAL_FRACTION;
 756        ball.dy = (float)Math.sqrt(ball_speed * ball_speed - ball.dx * ball.dx) * Math.signum(ball.dy);
 757      }
 758      else if (ball.dy != 0 && Math.abs(ball.dx / ball.dy) < MIN_HORIZONTAL_FRACTION) {
 759        float ball_speed = (float)Math.sqrt(ball.dx * ball.dx + ball.dy * ball.dy);
 760        ball.dy = ball_speed * MIN_HORIZONTAL_FRACTION;
 761        ball.dx = (float)Math.sqrt(ball_speed * ball_speed - ball.dy * ball.dy) * Math.signum(ball.dx);
 762      }
 763    } // unbore
 764    
 765    void add_a_ball() {
 766      for (Brick brick : bricks) {
 767        if (!brick.active) {
 768          brick.color = Color.RED;
 769          brick.active = true;
 770          break;
 771        }
 772      }
 773    }
 774    
 775    public void mark_left_corner() {
 776      if (left_corner != null)
 777        RushActivity.showWarning("Setting new left corner.", context);
 778      status = Status.WAITING_FOR_LEFT_CORNER;
 779      corner_wait_status = CornerWaitStatus.NO_LOCATION_YET;
 780      invalidate_view();
 781    }
 782  
 783    public void mark_right_corner() {
 784      if (right_corner != null)
 785        RushActivity.showWarning("Setting new right corner.", context);
 786      status = Status.WAITING_FOR_RIGHT_CORNER;
 787      corner_wait_status = CornerWaitStatus.NO_LOCATION_YET;
 788      invalidate_view();
 789    }
 790  
 791  } // class RushView

Övningar

Tillbaka till lektionslistan


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 26 september 2011