Tillbaka till lektionslistan

Mobila applikationer med Android: Lektion 5

Idag: Grafik och programmet "Simple Bouncing Ball"
 • Grafik
 • Canvas
 • Rörlig grafik

Klicka på startknappen i den lilla mediaspelaren ovan för att lyssna på lektionen. (Man kan behöva vänta en stund på att ljudfilen laddas ner.) Om mediaspelaren inte syns, eller om det inte fungerar av något annat skäl, kan man klicka här för att ladda ner mp3-filen (ca 16 minuter, ca 7 megabyte). Beroende på hur webbläsaren är konfigurerad kan det kräva ett separat mp3-spelarprogram av något slag.

Bild 1: Skapa projektet

Skapa projektet

Bild 2: Den automatgenererade aktiviteten

default-aktiviteten

"Bild" 3: Koden för den automatgenererade aktiviteten

Klassen SimpleBouncingBallActivity

package se.nekotronic.simpleball;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;

public class SimpleBouncingBallActivity extends Activity {
  /** Called when the activity is first created. */
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);
  }
}

Bild 4: Skapa en ny vy-klass

Skapa en ny vy-klass

"Bild" 5: Koden för den nya vy-klassen

BounceView.java

  1  package se.nekotronic.simpleball;

Vi hoppar över lite...

  14  public class BounceView extends View {
  15    // Ball position, measured in SCREENS. Starts in the middle.
  16    private float ball_x = 0.5f;
  17    private float ball_y = 0.5f;
  18    // Ball movement, measured in SCREENS PER SECOND
  19    private float ball_dx = 0.1f;
  20    private float ball_dy = 0.05f;
  21    // Measured in pixels
  22    private int ball_radius = 10;

Och så vidare...

Bild 6: Default-layouten grafiskt

Den automatgenererade layouten

"Bild" 7: Default-layouten som XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:orientation="vertical"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  >
<TextView
  android:layout_width="fill_parent" 
  android:layout_height="wrap_content" 
  android:text="@string/hello"
  />
</LinearLayout>

"Bild" 8: Ändra layouten

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:orientation="vertical"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  >
<se.nekotronic.simpleball.BounceView
  android:layout_width="fill_parent" 
  android:layout_height="wrap_content" 
  android:id="@+id/bounceview"
  />
</LinearLayout>

Bild 9: Den nya vyn visas

Men den står still!

Studsbollen, men den står still

"Bild" 10: Den nya aktiviteten

SimpleBouncingBallActivity.java

  1  package se.nekotronic.simpleball;
  2  
  3  import android.app.Activity;
  4  import android.os.Bundle;
  5  
  6  public class SimpleBouncingBallActivity extends Activity {
  7    private BounceView the_view;
  8  
  9    /** Called when the activity is first created. */
  10    @Override
  11    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  12      super.onCreate(savedInstanceState);
  13      setContentView(R.layout.main);
  14      the_view = (BounceView)findViewById(R.id.bounceview);
  15    }
  16    
  17    @Override
  18    protected void onResume() {
  19      super.onResume();
  20      // App is now visible (perhaps: again). Tell the view to start moving.
  21      the_view.resume();
  22    }
  23    
  24    @Override
  25    protected void onPause() {
  26      super.onPause();
  27      // App has been hidden. Tell the view to stop moving.
  28      the_view.pause();
  29    }
  30  }

Bild 11: Nu funkar det

Studsbollen, och den rör sig

"Bild" 12: Koden för BounceView-klassen

BounceView.java

Ett tillägg våren 2012 (inte med på ljudspåret):
I nyare versioner av Android-miljön kan det hända att run-metoden inte ska deklareras med @Override. Om det ger kompileringsfel, så prova att ta bort @Override.

  1  package se.nekotronic.simpleball;
  2  
  3  import java.util.Timer;
  4  import java.util.TimerTask;
  5  
  6  import android.content.Context;
  7  import android.graphics.Canvas;
  8  import android.graphics.Color;
  9  import android.graphics.Paint;
  10  import android.util.AttributeSet;
  11  import android.util.Log;
  12  import android.view.View;
  13  
  14  public class BounceView extends View {
  15    // Ball position, measured in SCREENS. Starts in the middle.
  16    private float ball_x = 0.5f;
  17    private float ball_y = 0.5f;
  18    // Ball movement, measured in SCREENS PER SECOND
  19    private float ball_dx = 0.1f;
  20    private float ball_dy = 0.05f;
  21    // Measured in pixels
  22    private int ball_radius = 10;
  23      
  24    private int width_pixels;
  25    private int height_pixels;
  26      
  27    private Timer the_ticker;
  28      
  29    public BounceView(Context context) {
  30      super(context);
  31    }
  32      
  33    public BounceView(Context context, AttributeSet attrs) {
  34      super(context, attrs);
  35    }
  36  
  37    @Override
  38      protected void onSizeChanged(int w, int h, int oldw, int oldh) {
  39      super.onSizeChanged(w, h, oldw, oldh);
  40      width_pixels = w;
  41      height_pixels = h;
  42    }
  43  
  44    public static final double roundDouble(double d, int places) {
  45      return Math.round(d * Math.pow(10, (double)places)) / Math.pow(10, (double)places);
  46    }
  47      
  48    private int frames = 0;
  49      
  50    @Override
  51      protected void onDraw(Canvas canvas) {
  52      super.onDraw(canvas);
  53      Paint p = new Paint();
  54      int w = width_pixels > 0 ? width_pixels : canvas.getHeight();
  55      int h = height_pixels > 0 ? height_pixels : canvas.getWidth();
  56      
  57      // The ball is green when in the crosshairs
  58      if (Math.sqrt(Math.pow(ball_x * w - w/2.0f, 2) + Math.pow(ball_y * h - h/2.0f, 2)) < ball_radius)
  59        p.setColor(Color.GREEN);
  60      else
  61        p.setColor(Color.BLUE);
  62      canvas.drawCircle(ball_x * w, ball_y * h, ball_radius, p);
  63  
  64      p.setColor(Color.RED);
  65      canvas.drawText("x = " + String.format("%.2f", ball_x) +
  66              ", y = " + String.format("%.2f", ball_y) +
  67              ", dx = " + String.format("%.2f", ball_dx) +
  68              ", dy = " + String.format("%.2f", ball_dy),
  69              20.0f, 20.0f, p);
  70      canvas.drawText("w = " + w + " (" + width_pixels + ")" +
  71              ", h = " + h + " (" + height_pixels + ")",
  72              20.0f, 40.0f, p);
  73      ++frames;
  74      canvas.drawText("frames = " + frames,
  75              20.0f, 60.0f, p);
  76      
  77      // A crosshair at the middle of the screen
  78      float crosswidth = Math.min(w, h) * 0.1f;
  79      canvas.drawLine(w * 0.5f - crosswidth, h * 0.5f, w * 0.5f + crosswidth, h * 0.5f, p);
  80      canvas.drawLine(w * 0.5f, h * 0.5f - crosswidth, w * 0.5f, h * 0.5f + crosswidth, p);
  81      
  82      canvas.drawText("basen.oru.se/android",
  83              20.0f, h - 5.0f, p);
  84    } // onDraw
  85  
  86    // Called when the app is visible(possibly: again). We should start moving.
  87    public void resume() {
  88      the_ticker = new Timer();
  89      TimerTask task = new TimerTask() {
  90          @Override
  91            public void run() {
  92            update_simulation();
  93            // We get CalledFromWrongThreadException if we just just call invalidate().
  94            // It must be done in the right thread!
  95            Runnable r = new Runnable() {
  96                @Override
  97                  public void run() {
  98                  invalidate();
  99                }
 100              };
 101            getHandler().post(r);
 102          }
 103        };
 104      // Give it a full second to set things up, before we start ticking
 105      // (It crashed with java.lang.NullPointerException when starting after 30 ms, but worked with 40.)
 106      the_ticker.schedule(task, 1000, 10);
 107    } // resume
 108  
 109    // Called when the app has been hidden. We should stop moving.
 110    public void pause() {
 111      nanos_when_paused = java.lang.System.nanoTime(); 
 112      the_ticker.cancel();
 113      the_ticker = null;
 114    }
 115      
 116    // -1 is not guaranteed to never happen, but we ignore that 
 117    private long previous_nanos = -1;
 118    private long nanos_when_paused = -1;
 119  
 120    // Calculate the ball's new position and speed
 121    private void update_simulation() {
 122      long now_nanos = java.lang.System.nanoTime();
 123      if (previous_nanos == -1 || now_nanos < previous_nanos) {
 124        // First time, or overflow, so don't update the game
 125        previous_nanos = now_nanos; 
 126        return;
 127      }
 128  
 129      long nanos = now_nanos - previous_nanos; 
 130      if (nanos_when_paused != -1) {
 131        // We have been paused!
 132        nanos = nanos_when_paused - previous_nanos;
 133        nanos_when_paused = -1;
 134      }
 135  
 136      previous_nanos = now_nanos;
 137      double seconds = nanos / 1e9;
 138      
 139      ball_x += ball_dx * seconds;
 140      ball_y += ball_dy * seconds;
 141  
 142      // Yes, this ignores that the ball has a radius.
 143      
 144      if (ball_x < 0) {
 145        Log.d("Bounce", "Bounce on left wall");
 146        ball_x = -ball_x;
 147        ball_dx = -ball_dx;
 148      }
 149      if (ball_x > 1) {
 150        Log.d("Bounce", "Bounce on right wall");
 151        ball_x = 2 - ball_x;
 152        ball_dx = -ball_dx;
 153      }
 154      if (ball_y < 0) {
 155        Log.d("Bounce", "Bounce on ceiling");
 156        ball_y = -ball_y;
 157        ball_dy = -ball_dy;
 158      }
 159      if (ball_y > 1) {
 160        Log.d("Bounce", "Bounce on floor");
 161        ball_y = 2 - ball_y;
 162        ball_dy = -ball_dy;
 163      }    
 164    } // update_simulation   
 165  } // class BounceView

Ett tillägg våren 2012 (inte med på ljudspåret):
I nyare versioner av Android-miljön kan det hända att run-metoden inte ska deklareras med @Override. Om det ger kompileringsfel, så prova att ta bort @Override.

Övningar

Tillbaka till lektionslistan


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 22 februari 2012