Tillbaka till lektionslistan

Mobila applikationer med Android: Lektion 4

Idag: Android-SDK:n och Eclipse
 • Installera Java
 • Installera Eclipse
 • Installera Android-SDK:n
 • Installera Android-pluginen i Eclipse
 • Skapa ett projekt

Klicka på startknappen i den lilla mediaspelaren ovan för att lyssna på lektionen. (Man kan behöva vänta en stund på att ljudfilen laddas ner.) Om mediaspelaren inte syns, eller om det inte fungerar av något annat skäl, kan man klicka här för att ladda ner mp3-filen (ca 13 minuter, ca 6 megabyte). Beroende på hur webbläsaren är konfigurerad kan det kräva ett separat mp3-spelarprogram av något slag.

Bild 1: En mycket enkel app

Emulatorn med hello world i Linux

Bild 2: En mycket enkel app i Windows

Emulatorn med hello world i Windows

"Bild" 3: Provkörda system

Detta är provat i:
 • 32-bitars Windows 7 (inuti VirtualBox)
 • 64-bitars Windows 7 (inuti VirtualBox)
 • 64-bitars Ubuntu 10.10
 • 32-bitars Ubuntu 11.04
 • 64-bitars Ubuntu 11.04

Bild 4: Följ instruktionerna

SDK-fliken på developer.android.com: http://developer.android.com/sdk

SDK-fliken på developer.android.com

"Bild" 5: Ladda hem och installera Java

 • Följ länken från developer.android.com
 • 32-bitars, inte 64-bitars
 • SDK, inte JRE
 • Windows: jdk-7-windows-i586.exe
 • Linux: jdk-7-linux-i586.tar.gz

"Bild" 6: Ladda hem och installera Eclipse

 • Följ länken från developer.android.com
 • 32-bitars Eclipse för Java EE
 • Inte någon annan version än den för Java EE
 • Inte 64-bitars
 • Windows: eclipse-jee-indigo-win32.zip
 • Linux: eclipse-jee-indigo-linux-gtk.tar.gz

"Bild" 7: Ladda hem och installera Android-SDK:n

 • Följ instruktionernas på developer.android.com
 • Windows: installer_r12-windows.exe
 • Linux: android-sdk_r12-linux_x86.tgz

Tillägg 16 april 2012:
När jag installerade om min Linux-dator idag, gick det bra att använda 64-bitars Java och Eclipse. Det gick också bra med Eclipse IDE for Java Developers i stället för Eclipse IDE for Java Developers. Det visade sig också vara mindre krångel med den lite äldre Java 6 än den nyare Java 7. Det här är de filer jag laddade hem och installerade:
 • jdk-6u30-linux-x64.bin
 • eclipse-java-indigo-SR2-linux-gtk-x86_64.tar.gz
 • android-sdk_r18-linux.tgz

"Bild" 8: Problem som kan uppstå

 • Android-SDK:n funkade inte med Eclipse IDE for Java Developers (Indigo-versionen) men med Eclipse IDE for Java EE Developers
 • Glöm inte att ange sökvägen till Android-installationen i inställningarna i Eclipse
 • Installationsprogrammet för Android SDK hittade inte Java-installationen
 • Det fick inte finnas mellanslag i sökvägen till Android-installationen (som i Program Files)
 • Användaren som kör måste ha en egen, ägd installation av Android-SDK:n
 • För stor emulator

Men Google har svar på allt!

"Bild" 9: Problem 1

Fel under Linux när jag använde Eclipse IDE for Java Developers (Indigo-versionen). Löstes med Eclipse IDE for Java EE Developers.

Cannot complete the install because one or more required items could not be found.
 Software currently installed: Shared profile 1.0.0.1308119049667 (SharedProfile_epp.package.java 1.0.0.1308119049667)
 Missing requirement: Shared profile 1.0.0.1308119049667 (SharedProfile_epp.package.java 1.0.0.1308119049667) requires 'org.maven.ide.eclipse [1.0.0.20110607-2117]' but it could not be found

Sök med Google, till exempel på "Linux Android Eclipse install Cannot complete the install because one or more required items could not be found". Flera olika lösningar verkar finnas.

Bild 10: Problem 2

Glöm inte att ange sökvägen till Android-installationen i inställningarna i Eclipse.

Felmeddelande från Eclipse

Läs felmeddelandet!

Bild 11: Problem 3

Installationsprogrammet för Android SDK på Windows hittade inte Java-installationen

Felmeddelande från installationsprogrammet

Sök med Google, till exempel på "android windows installer java se devlopment kit (jdk) not found". (Lösning: Tryck Back och sen Next igen!)

Bild 12: Problem 4

Det fick inte finnas mellanslag i sökvägen till Android-installationen (som i Program Files)

Felmeddelande vid start av Android-emulatorn

Sök med Google!

Bild 13: Lösningen på problem 4

Ändra sökvägen till Android-installationen i inställningarna i Eclipse, från "C:\Program Files\Android\android-sdk till "C:\PROGRA~1\Android\android-sdk".

Ändra sökvägen till Android-SDK:n

"Bild" 14: Problem 5

Användaren som kör måste ha en egen, ägd installation av Android-SDK:n i Linux:

Downloading Android SDK Platform-tools, revision 6
Failed to create directory /usr/local/android/installation/android-sdk-linux_x86/temp
Downloading SDK Platform Android 3.2, API 13, revision 1
Failed to create directory /usr/local/android/installation/android-sdk-linux_x86/temp
Downloading SDK Platform Android 3.1, API 12, revision 3
Failed to create directory /usr/local/android/installation/android-sdk-linux_x86/temp
Downloading SDK Platform Android 3.0, API 11, revision 2
Failed to create directory /usr/local/android/installation/android-sdk-linux_x86/temp
Downloading SDK Platform Android 2.3.3, API 10, revision 2
Failed to create directory /usr/local/android/installation/android-sdk-linux_x86/temp
Downloading SDK Platform Android 2.2, API 8, revision 3
Failed to create directory /usr/local/android/installation/android-sdk-linux_x86/temp
Downloading SDK Platform Android 2.1, API 7, revision 3
Failed to create directory /usr/local/android/installation/android-sdk-linux_x86/temp

Lösning i Linux: chown -R padrone.padrone /usr/local/android/installation/android-sdk-linux_x86/

Bild 15: Problem 6

För stor emulator. Lösning: Skapa en med mindre skärm!

Skapa en AVD med mindre skärm

Bild 16: Skapa ett projekt

Emulatorn med hello world i Windows

Övningar

Tillbaka till lektionslistan


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 16 april 2012